Her kan du finde rapporter fra DREAMS-projektet:

FNs Verdensmål i miljøvurderingspraksis

- En dansk standard, 2022

FN Verdensmål blev vedtaget i 2016 af 193 medlemslande og har siden da dannet en vision og ramme for en bæredygtig udvikling. Verdensmålene er rettet mod global og national anvendelse. Derfor er det ikke alle 169 delmål, der er relevante for dansk plan- og projektudvikling og miljøvurderingen deraf på mere regionalt eller lokalt niveau.
En dansk anvendelse kræver derfor en systematisk udpegning af de delmål, der er relevant for miljøvurdering og miljøvurderingens miljøbegreb. Formålet med denne rapport er at belyse hvilke delmål, der er relevante i en dansk miljøvurderingspraksis.

FN's bæredygtige udvikling mål på miljøområdet vurderingspraksis

- En dansk standard, 2022

SDG'erne er rettet mod global og national anvendelse. Derfor er ikke alle 169 mål relevante for dansk plan- og projektudvikling og i så fald EA på et mere regionalt og lokalt niveau.
Derfor kræver en anvendelse i en dansk kontekst en systematisk udvælgelse af de mål, der er relevante for EA og dens miljøparametre. Formålet med denne rapport er at belyse, hvilke mål der er relevante i en dansk EA-praksis.

MILJØVURDERINGER I DANMARK - Overblik over udviklingen 1994 - 2021

Denne rapport giver et overblik over de sidste årtiers udvikling med gennemførelsen af miljøvurderinger i Danmark.
Den historiske udvikling afdækker:
- Samlet antal rapporter udarbejdet over tid
- Udviklingen for miljørapporter af planer, herunder fordeling på plantyper og sektorer
- Udviklingen for miljøkonsekvensrapporter af projekter på bilag 1 og bilag 2 - fordelt på projekttyper
- Udviklingen af myndighedsfordelingen

Digitalisering i miljøvurdering. Internationale frontløbere

Flere organisationer verden over er i gang med at digitalisere miljøvurderingen. Manglende overblik har indtil nu hæmmet gensidig inspiration og læring, men denne rapport fra DREAMS-projektet præsenterer en liste over internationale frontløbere, herunder en beskrivelse af deres initiativer, deres opsætning i form af partnere og vigtige takeaways. Formålet med rapporten er at informere om og kvalificere initiativer til digitalisering af miljøvurderinger.

bæredygtige udviklingsmål i miljøvurdering. Den nyeste teknologi

Potentialet for bæredygtige udviklingsmål (SDG) til at bidrage til at fremme bæredygtig udvikling inden for miljøvurdering (EA) har været en mere populær diskussion i de seneste år. Denne rapport indeholder den første verdensomspændende nyeste verden med hensyn til, hvordan bæredygtig udviklingsmål integreres i praksis i EA's rapporter. Målet er at informere om og kvalificere initiativer og praksis foranstaltninger baseret på integration af bæredygtig udviklingsmål i EA.

Til toppen