Store fremskridt på DREAMS-workshop i Kolding

Næsten halvvejs i projektperioden mødtes DREAMS-konsortiet til en fysisk workshop den 19.-20. januar 2022. Workshoppen fandt sted i de smukke omgivelser på hotel Koldingfjord, der ligger ved kysten nær Kolding. Hovedkonklusionen fra workshoppen er, at projektet i øjeblikket befinder sig i en meget interessant fase, hvor potentialer og funktionaliteter i DREAMS-værktøjerne udfoldes og specificeres.

IMG_3226

Første punkt på dagsordenen var om det arkiv af miljøvurderingsrapporter, der er ved at tage form i den danske miljøportal (DEP). Det tjener som en platform for udvikling af baselineværktøjet, der skal forbedre den nuværende baselinepraksis, og for udvikling af CAUSA-værktøjet, der skal forbedre praksis for vurdering og afbødning af miljøpåvirkninger. Der vil snart blive stillet 2 000 EA-rapporter til rådighed for DEP's brugere, hvilket er en stor bedrift for projektet.

Programmet fortsatte med tre spor med fokus på baseline-værktøjet, CAUSA-værktøjet og SDG-rammen. Partnerne deltog i disse tre spor for at gøre fremskridt med det igangværende arbejde, diskutere dets anvendelighed og planlægge de næste skridt i innovationsprocessen.

IMG_3185

Arbejdet på sporene viste værdien af at arbejde på tværs af fagområder og aktører, der er involveret i miljøvurderingspraksis. Infrastrukturudviklere, konsulenter, forskere, dataleverandører osv. havde meget grundige og frugtbare diskussioner om, hvordan man sikrer den bedste anvendelse af værktøjerne, hvordan man sikrer kvaliteten, hvilke funktioner der skal medtages osv.

 

Den første dag sluttede med en meget professionel og DREAMS-orienteret vinsmagning af konsortiets egen vinbonde, Lars Groth. Miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af vinproduktion blev diskuteret sideløbende med smagningen af de gode Riesling-vine. En rigtig god afslutning på de første dages arbejde!

Dreams_Winetasting_im2

Workshoppens anden dag startede med en session, hvor alle partnere præsenterede DREAMS-relaterede initiativer og projekter i deres egen organisation. Denne session viste en masse aktiviteter relateret til data, digitalisering og miljøvurdering, hvilket understregede DREAMS-projektets relevans og mulighederne for synergier med andre initiativer.

Senere på dagen afsluttede arbejdsgrupperne i hvert spor deres spor ved at skitsere en arbejdsplan for de kommende tre måneders arbejde. Workshoppen sluttede med at projektlederen afsluttede arbejdet og en ægte glæde over at have kunnet mødes under corona og gøre store fremskridt.

Til toppen