DREAMS-møde på AAU Copenhagen Campus!

Der er sket meget, siden Dreams-konsortiet sidst mødtes personligt i Kolding i januar! Tidligere i denne uge (den 15. juni) mødtes projektdeltagerne på AAU Campus i København til en hel dag med Dreams-tanker og diskussioner.

I morgentimerne blev 5 af deltagerne optaget på video ved hjælp af et professionelt setup med teleprompter og manuskript for at skabe en kort video til projektet. Den endelige video vil præsentere baggrunden, visionen og de vigtigste værktøjer i Dreams-projektet, som Lone Kørnøv og Ivar Lyhne præsenterer. Desuden vil tre af Dreams-deltagerne give os deres syn på, hvorfor Dreams-projektet virkelig betyder noget!

Formiddagens møder omfattede præsentation (og diskussioner) om Report Repository, CAUSA og SDG'erne. Der blev præsenteret modeller af baseline-værktøjet efterfulgt af input og tanker fra konsortiets partnere, inden frokosten blev serveret. Konsortiet er stærkt overbevist om, at udformningen og indholdet af baselineværktøjet vil give betydelige fordele for den nuværende praksis for miljøvurdering.

juni2022

Med en fuld mave og frisk kaffe i koppen arbejdede deltagerne i grupper for at identificere og prioritere udnyttelses- og forretningsidéer og -planer, der var et resultat af projektet. Resultatet blev en række idéer til, hvordan man kan fortsætte og udvide digitaliseringen af miljøvurdering.

Sidst på dagsordenen var en præsentation af den juridiske analyse og en diskussion om potentielle udfordringer i forbindelse med beslutningsstøttesystemer og ophavsret.

Dagen sluttede med flere frie samtaler mellem partnerne over lette tapas. Alt i alt endnu et godt personligt møde i Dreams-konsortiet!

Til toppen