Arbejdspakke 8 - Formidling og anvendelse af forskningen 

Arbejdspakkeleder: AAU-DCEA. Co-lead: Miljø- og Fødevareministeriet

Projektet vil gøre projektresultater og videnskabelige publikationer tilgængelige for alle samfundsaktører, andre forskere og offentligheden. Som led heri vil der blive udarbejdet planer for formidling. 

De specifikke opgaver er: 

Opgave 8.1 Plan for formidling og anvendelse af forskningen 

Opgave 8.2 Videnskabelig formidling 

Opgave 8.3 Formidling til interessenter

Til toppen