Arbejdspakke 6 - DIGITAL KOMMUNIKATION OG  INTERAKTIVE BRUGERGRÆNSEFLADER 

Arbejdspakkeleder: DinGeo. Co‐lead: AAU‐CS‐HCC

Projektet udvikler brugergrænseflader, hvorigennem alle aktører i miljøvurderingsprocessen kan undersøge miljøvirkningerne af en aktivitet ved at ændre f.eks. projektet og dets placering. WP6 viser således syntesen af WP1, 2, 3, 4 og 5. Udviklingen af grænsefladerne vil indebære overvejelser om måder, hvorpå brugerne kan kommunikere værdier og opfattelser af miljøet. I en design tænkning tilgang udvikles og testes demo-versioner blandt brugerne. 

De specifikke opgaver er: 

Opgaver 6.1 Design og funktionalitet af interaktiv brugergrænseflader 

Opgave 6.2 Udvikling og test af brugergrænseflader

Til toppen