Arbejdspakke 1 - INDDRAGELSE AF INTERESSENTER

 Arbejdspakkeleder: AAU‐DCEA  

Projektet vil aktivt inddrage af nøgleinteressenter (myndigheder, konsulentfirmaer, bygherrer og ngo'er) i planlægnings-, pilot- og evalueringsprocesserne – med henblik på at forstå behovene i forbindelse med miljøvurdering og digitalisering og for at opbygge de nødvendige digitale færdigheder.  Endvidere vil inddragelsen også sigte mod at etablere en permanent organisationsstruktur for at identificere de fremtidige udviklingsbehov.  Forskningstilgangen vil være participatorisk og involvere metoder som interviews, fokusgrupper og workshops. 

De specifikke opgaver er: 

Opgave 1.1 Inddragelse af interessenter i kortlægning af mangler og potentialer  

Opgave 1.2 Løbende projektfeedback 

Opgave 1.3 Køreplan for en komplet transformation til en digital EA-proces.

Til toppen